JiangZhu

Make Ming Jiang Zhu
Year 2012
Instrument Size 4/4
Price
Item Description: Violin 4/4 size by shop of Ming Jiang Zhu 2012

 

SKU: JiangZhu.